Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Số ký hiệu văn bản 62/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Ngày hiệu lực 07/11/2014
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm _141126122156_2_thongtu62.signed.pdf