Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 24/07/2024

Mặt Trận Tổ Quốc Phường Đông Thành Phát Huy Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân

Thứ hai, 18/03/2019 Đã xem: 890

Trong những năm qua, xác định việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác Mặt trận. Uỷ ban MTTQ phường đã triển khai đồng bộ chương trình hành động, Nghị quyết đại hội các cấp, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tính chủ động, tự quản của nhân dân ở cộng đồng khu dân cư. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong phường đã không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới đa dạng hơn về nội dung, phương thức hoạt động, chính vì vậy tỷ lệ đoàn viên, hội viên được thu hút, tập hợp vào tổ chức thành viên của MTTQ ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Để nâng cao vai trò, hiệu quả công tác Mặt trận trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, MTTQ phường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cụ thể hoá các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các nội dung trong các phong trào, cuộc vận động; xây dựng cụ thể các tiêu chí học tập và hành động trong từng đối tượng đoàn viên, hội viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, tạo sự lan toả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, MTTQ phường đã cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội. Năm 2018, toàn phường có 2525/2592 gia đình đạt gia đình văn hoá (chiếm tỷ lệ 97.3%), 12/12 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hoá; 12/12 nhà văn hoá ở tổ dân phố đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn, ghế, loa đài, âm thanh phục vụ có sân thể thao, khu vui chơi cho trẻ em. Với tinh thần tương thân tương ái, trong năm 2018 MTTQ đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 5 gia đình khó khăn đột xuất với tổng số tiền là 10 triệu đồng,vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” được 110 triệu đồng

Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ phường đã tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các các chức sắc, đồng bào tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, “Sống tốt đời đẹp đạo”.

 Bên cạnh đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Dân chủ được phát huy thông qua việc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri. Cử tri đã được tham gia, đóng góp ý kiến, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, thành viên ban Thanh tra nhân dân đã phát huy quyền dân chủ, phát huy vai trò giám sát trên các lĩnh vực như: giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...Nhiều ý kiến góp ý đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Nhng kết quả đó đã góp phần tạo sự đồng thuận nhân dân trong phường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Về tiếp tục chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới, Ông Hoàng Văn Chiến – Chủ tịch UB. MTTQVN phường cho biết “ MTTQ phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập hợp và kịp thời phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân đến các cấp có thẩm quyền; tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân... Tuyên truyền quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận các cấp, Nghị quyết Đại hội các cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục khơi dậy phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua lao động sản xuất, phòng chống tham nhũng, lãng phí, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng xây dựng phường Đông Thành ngày càng phát triển”./.

                                                                                     Thanh Huế

 

 

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 797790
  • Trực tuyến: 22
  • Hôm nay: 2318