Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ năm, 20/06/2024

PHƯỜNG ĐÔNG THÀNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ : LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Thứ ba, 21/05/2024 Đã xem: 47

Sáng ngày 21/05/2024, Công an phường Đông Thành tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Đông Thành t chc Hi ngh tuyên truyn ph biến pháp lut v Lut lc lượng tham gia bo v an ninh, trt t cơ sở để kp thi tuyên truyn, ph biến và quán trit sâu rng đến cán b, Đảng viên và toàn th nhân dân đến các ban ngành đoàn th, t chc chính tr, xã hi và cp ủy chi b, t dân ph trên địa bàn phường Đông Thành vi 120 đại biu tham gia.

Đồng chí Tạ Quang Thủy - Trưởng công an phường Đông Thành phát biểu  tuyên truyền phổ biến tại Hội nghị

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 30/2023/QH15). Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, tăng cường hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở. Đồng thời, tập trung nguồn lực và cơ sở vật chất, giảm bớt sự chồng chéo và mâu thuẫn trong nhiệm vụ giữa các lực lượng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 748415
  • Trực tuyến: 6
  • Hôm nay: 998