Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ hai, 15/07/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TT ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn phường Đông Thành

Thứ tư, 22/06/2022 Đã xem: 427

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 779045
  • Trực tuyến: 8
  • Hôm nay: 1511