Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ năm, 20/06/2024

* Tình hình kinh tế - xã hội:

Phát huy thế mạnh của địa phương, Ủy ban nhân dân phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng các cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ,  thương mại; tạo điều kiện về pháp lý cho hàng nghìn lượt hộ gia đình vay các nguồn vốn của các Ngân hàng thương mại. Hiện nay toàn phường có trên 50 cơ quan nhà nước, 250 công ty TNHH, DN vừa và nhỏ; trên 1.200 hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là người địa phương, góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, phường còn 12 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo (theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều).

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 748400
  • Trực tuyến: 10
  • Hôm nay: 983