Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 24/07/2024

Phường Đông Thành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số trong năm 2023

Thứ hai, 29/05/2023 Đã xem: 631

         Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn trong năm 2023, gắn trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại các nhiệm vụ. Đồng thời đề ra các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, UBND phường Đông Thành đã ban hành kế hoạch hành động với mục tiêu về dữ liệu số đó là: 100% các yêu cầu về cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh được đáp ứng; 100% các cán bộ công chức, các ngành, đơn vị trên địa bàn phường ứng dụng, triển khai và thực hiện đúng quy trình, chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh phục vụ người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 100% các cán bộ công chức, các ngành có triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; 100% trang thông tin điện tử của phường được đánh giá an toàn thông tin và gắn nhãn tín nhiệm mạng.

anh tin bai

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trẻ kết quả phường Đông Thành.

         Riêng đối với Chính quyền số: phấn đấu 100% ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng, khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã hợp nhất giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, và 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình có đủ điều kiện theo quy định được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;  30% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; tối thiểu 60% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa; Hoàn thành triển khai thử nghiệm Ứng dụng công dân số tỉnh Ninh Bình để xây dựng, hình thành kênh tương tác chính thống giữa chính quyền với người dân và trợ lý ảo phục vụ người dân; Tối thiểu 30% hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

         Đối với kinh tế số: phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong chia sẻ dữ liệu của tỉnh trên 16%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 8,5%; 100% cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trên địa bàn phường triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; Trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

         Về xã hội số: Phấn đấu tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh trên 80%; Tỷ lệ hộ gia đinh được phủ mạng, sẵn sàng đáp ứng cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet băng rộng cáp quang đạt trên 85%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 50%, và tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân trên 20%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 100%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 60%; Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên 30% và tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%.

         UBND phường cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể về an toàn, an ninh mạng như: Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%; Tỷ lệ hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên 30%; Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản trên 20%; Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản đạt trên 10% ./.

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 797930
  • Trực tuyến: 17
  • Hôm nay: 2458