Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 24/07/2024

Quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng

Thứ sáu, 18/08/2023 Đã xem: 761

         Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06).
         Đến nay, Bộ Công an đã xây dựng phần mềm liên thông, đưa vào cung cấp trực tuyến 02 nhóm dịch vụ công liên thông (gọi tắt là 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông) đã được triển khai thống nhất trên toàn quốc từ ngày 10/7/2023 gồm:
         (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;

         (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng
         Để triển khai quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06, là Đề án vô cùng quan trọng cho đất nước trong tình hình mới. Đề án 06 được Chính phủ ban hành trên cơ sở đã hoàn thành bước đầu dự án về thu thập dữ liệu dân cư quốc gia và dự án về sản xuất, quản lý, cấp thẻ căn cước công dân. Với Luật cư trú sửa đổi, đây là những dữ liệu gốc và dữ liệu cốt lõi để cùng các nhóm dữ liệu đã xác định phát triển trong kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh quốc phòng, UBND phường Đông Thành thông tin, tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân được biết, đây là các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh của người dân, sự tiện lợi được hưởng, giảm thời gian so với đến làm thủ tục hành chính trực tiếp, bên cạnh đó độ chính xác khi thực hiện thủ tục hành chính online rất cao… giúp cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ và 6 trường thông tin bị trùng lặp, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết và giảm thời gian đi lại. Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí.

Hướng dẫn các bước nộp hồ sơ chi tiết tại đây:
HD công dân nộp HS liên thông khai sinh, khai tử.pdf
Quy trình thực hiện liên thông tại đây: phuluc1-2.pdf

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 797884
  • Trực tuyến: 106
  • Hôm nay: 2412