Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ hai, 15/07/2024

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND XÃ

Thứ ba, 15/11/2022 Đã xem: 95

------------------------------------

 1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (05TTHC)
 1. Lĩnh vực trồng trọt = 0 1TTHC
 2. Lĩnh vực thủy lợi = 03 TTHC
 3. Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường = 01 TTHC

(3 Lĩnh vực /5 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực công thương (02TTHC)
 1. Lĩnh vực quanr lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện  = 02 TTHC

(01 lĩnh vực /2 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực giao thông vận tải (09 TTHC)
 1. Lĩnh vực Đường thủy nội bộ = 09 TTHC

(01 lĩnh vực/09/TTHC) Liên thông không

 1.  Lĩnh vực tư pháp (36 TTHC)
 1. Linh vực hộ tịch = 16 TTHC
 2. Lĩnh vực nuôi con nuôi = 02 TTHC
 3. Lĩnh vực bồi thường nhà nước = 01 TTHC
 4. Lĩnh vực chứng thực = 11TTHC
 5. Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật = 02 TTHC
 6. Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở = 04 TTHC

(06 Lĩnh vực/36 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (04 TTHC)

(Liên thông không)

 1.  Lĩnh vực văn hóa và thể thao (05TTHC)
 1. Lĩnh vực văn hòa cơ sở = 3 TTHC
 2. Lĩnh vực thư viện = 01 TTHC
 3. Lĩnh vực thể dục thể thao = 01 TTHC

(03 Lĩnh vực/05 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực y tế (01TTHC)
 1. Lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình (01 TTHC)

(01Lĩnh vực/01 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực nội vụ (15 TTHC)
 1. Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo = 10 TTHC
 2. Lĩnh vực thi đua khen thưởng = 5 TTHC

(02 Lĩnh vực/15 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực lao động thương binh và xã hội (18 TTHC)
 1. Lĩnh vực người có công = 02 TTHC
 2. Lĩnh vực bảo trợ xã hội = 06 TTHC
 3. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội = 02 TTHC
 4. Lĩnh vực giảm nghèo =02 TTHC
 5. Lĩnh vực trẻ em = 06 TTHC

(05 Lĩnh vực/18 TTHC) Liên thông không

 1. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường (05 TTHC)
 1. Lĩnh vực đất đai 05 TTHC

(01Lĩnh vực/05 TTHC) Liên thông không

Tổng số TTHC = 100

 

 

 

 

 

Cơ sở pháp lý
Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
 • Truy cập: 779098
 • Trực tuyến: 6
 • Hôm nay: 1564