Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 17/07/2024

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Thứ năm, 07/01/2021 Đã xem: 796

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế; đời sống của nhân dân ngày càng ổn định và từng bước được nâng lên về mọi mặt.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoanViệc tham gia các phong trào văn hóa, thể thao ở cộng đồng khu dân cư được Nhân dân tích cực hưởng ứng; nhiều khu dân cư có đội văn nghệ, đội thể thao, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng lên. Đến nay, toàn phường có 2.587/2.653 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 97,5% và có 12/12 tổ dân phố văn hóa đạt 100%.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình, trọng tâm là công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Thực hiện tốt công tác hiệp thương giữa MTTQ với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; sâu sát cơ sở, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hợp lý những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí Vũ Sỹ Bình- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, làm tốt công tác tôn giáo trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường đã trao giấy khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 và khen thưởng cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020./.

BBT Trang thông tin điện tử

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 783216
  • Trực tuyến: 12
  • Hôm nay: 1865