Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 17/07/2024

Cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ số 01 khai mạc huấn luyện quân sự

Thứ sáu, 12/04/2024 Đã xem: 287

Chiều ngày 11/04, Cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ số 01 (gồm các phường Đông Thành, Ninh Khánh, Vân Giang và xã Ninh Nhất) tổ chức khai mạc huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân giai đoạn 1 năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Chỉ huy Trưởng, Phó Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự 4 phường, xã đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 12 ngày, cán bộ, chiến sỹ dân quân Cụm địa bàn quốc phòng an toàn làm chủ số 01 được học tập các chuyên đề chính trị như: đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2023; Dân quân tự vệ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới…. Thực hành, kiểm tra các nội dung: Đội ngũ dân quân tự vệ; ném lựu đạn xa, đúng hướng; chiến thuật dân quân tự vệ; bắn súng tiểu liên AK….
Thông qua huấn luyện giúp cho lực lượng dân quân nắm chắc nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; cách sử dụng các loại vũ khí trang bị trong biên chế, chiến thuật từng người, tổ, đội dân quân tự vệ, làm cơ sở cho quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị./.

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 783428
  • Trực tuyến: 6
  • Hôm nay: 2077