Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 17/07/2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Thành tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Thứ tư, 19/07/2023 Đã xem: 494

         Sáng ngày 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Thành tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” theo Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ban hành quy định, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh". Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường và các đồng chí cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường, tổ dân phố tham dự.

         Đồng chí Phạm Ngọc Hoàn - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Đông Thành trao đổi một số nội dung cơ bản về Quyết định số 04/ 2022 của Chính Phủ về trình tự, quy trình xét công nhận chuẩn đô thị văn minh và Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT ngày 21/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh”.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

         Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Với mục đích tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh phải đảm bảo khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì thực hiện, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân và nâng cao chất lượng đô thị văn minh đảm bảo tính hiệu quả, bền vững. Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận Phường đạt chuẩn đô thị văn minh (theo mẫu Phiếu số 1).

         - Hình thức lấy ý kiến bằng một trong các hình thức sau:

         + Phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình.

         + Tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.

         - Thời gian thực hiện: Hoàn thiện trước ngày 03/8/2023.

         - Các bước lấy ý kiến

         Bước 1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận hoặc công nhận lại đô thị đạt chuẩn văn minh.

         Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp thống nhất cách thức, thời gian thực hiện lấy ý kiến hài lòng của người dân chấm điểm xét công nhận chuẩn đô thị văn minh; MTTQ phường phân bổ phiếu cho các khu dân cư và triển khai cho Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư tiến hành lấy ý kiến các hộ gia đình.

         Bước 3: Ban Công tác Mặt trận chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức họp dân hoặc phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình.

         Bước 4: Tổng hợp kết quả: Tổng hợp kết quả đề nghị công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (theo Biểu số 1):

         Trong đó tiêu chuẩn xét chuẩn đô thị văn minh. Phải được người dân đồng thuận, phiếu lấy ý kiến được phát đến trên 80% các hộ gia đình. Theo mẫu phiếu số 01 kết quả hài lòng của người dân phải đạt 80% trở lên (từ tiêu chí số 01 đến số 9) Tiêu chí số 10 đạt từ  90% trở lên (Trong đó không có tiêu chí nào dưới 60%).

         Chia sẻ tại hội nghị, đa số đại biểu mong muốn chung sức cùng cấp ủy, chính quyền vận động Nhân dân nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh để phường Đông Thành sớm được xét công nhân chuẩn đô thị văn minh vào năm 2023./.

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 783423
  • Trực tuyến: 15
  • Hôm nay: 2072