Ủy ban nhân dân phường Đông Thành
Thứ tư, 17/07/2024

Ủy ban nhân dân phường Đông Thành triển khai kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai năm 2023 và kế hoạch thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023

Thứ sáu, 04/08/2023 Đã xem: 524

         Để đảm bảo nguồn ngân sách cho các hoạt động của địa phương và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đặc biệt là công tác thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại Quỹ Vận động trên địa bàn phường năm 2023. Ngày 03/8/2023, Ủy ban nhân dân phường Đông Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2023 và kế hoạch thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND, Lãnh đạo UBND phường, các đồng chí cán bộ công chức, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn.

         Để thực hiện việc thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 đảm bảo tiến độ, số lượng, UBND - Hội đồng tư vấn thuế đã triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND của UBND phường. Căn cứ Sổ bộ thuế đã được duyệt, UBND phường giao cho các tổ dân phố thành lập đoàn tiến hành tổ chức thu đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh về việc thu thuế SDĐPNN.Thời gian thu bắt đầu từ ngày 05/8/2023 - 05/9/2023.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

         Tại hội nghị, các đồng chí đã phát biểu ý kiến phản ánh những vướng mắc trong công tác thu thuế SDĐ PNN, đ/c lãnh đạo UBND phường cũng tiếp thu và giải đáp những vướng mắc khó khăn trong công tác lập sổ bộ thuế, triển khai thu thực tế, qua đó đ/c cũng đưa ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

         Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2023. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở các cấp, lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động khác (trừ các đối tượng lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp): đóng 10.000đ/người/năm. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCTT theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp tối thiểu 50% số phải nộp Quỹ PCTT trước ngày 31/7/2023, số còn lại nộp trước ngày 30/11/2023. Đối với cá nhân nộp 01 lần cho cả năm, thời hạn nộp trước ngày 31/7/2023. Thời gian rà soát lập danh sách từ ngày 05/8 - 09/8/2023. Thời gian nộp Qũy hoàn thành trước ngày 10/9/2023./.

Liên kết Website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 783426
  • Trực tuyến: 15
  • Hôm nay: 2075